bod

Viktig info fra styret: Oppdatering av medlemsregisteret.

Info fra styret:
Medlemslistene ligger nå ute på bloggen vår. Det mangler endel informasjon (adresse, e-post, telefonnummer) på enkelte personer. Det hadde vært veldig bra hvis alle gikk inn på medlemslistene og sjekket informasjon som stod om hver enkelt stemmer.
Hvis det mangler informasjon om deg/dere så send en e-mail til kasserer Inge Nilsen sin e-post: in-nil2@online.no slik at han får oppdatert medlemslistene.

Medlemslistene finner du her:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar