bod

Besøk på OFAs settefiskanlegg

Lørdag 9 april var ØRTK inviter til settefiskanlegget til OFA i Sørkedalen.  Vi som møtte opp ble tatt imot av Magnus som arbeidet ved anlegget.  Anlegget er nyrenovert og OFA har brukt mye penger og mange dugnadstimer for å få bygget anlegget slik de ville ha det.  I karene inne i anlegget svømte det ørret, sjø-ørret, laks og røye.  Denne yngelen er et viktig bidrag til fiskebestanden i OFAs 500 vann og et fåtall elver i Osloregionen.  I tillegg til omvisningen ble det selvsagt snakket om kultivering generelt.  Takk til OFA og Magnus for en fin og engasjerende omvisning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar