bod

Omvisning på OFA(Oslomarkas Fiskeadministrasjon) lørdag 9 april kl 1100

Førstkommende lørdag kl 11oo har vi i ØRTK blitt invitert til en omvisning hos OFA(Oslomarkas Fiskeadministrasjon) i Sørkedalen 914. For veibeskrivelse se nederst i innlegget. 
(PS: Motorvedlikeholdskurset neste tirsdag blir flyttet til muligens torsdag 14 april.)

Litt om OFA: 
Ved OFA`s settefiskanlegg for ørret i Sørkedalen:
  • Det hentes 90.000-100.000 ørretrogn inn til anlegget hvert år, rogna kommer fra Nordmarkas 3 vassdrag. All fisk som settes i marka er derfor Nordmarksfisk. Stamfisket drives med ruser, siden det er mest skånsomt for stor fisk. All stamfisk slippes tilbake etter stryking. Oslomarka kjennetegnes ved at det er svært mange små skogstjern med begrensede gyte- og oppvekstmuligheter for ørret. De små bekkene er ofte utsatt for å tørke ut eller bunnfryse, og mange er for sure. Poenget med settefisknalegget er derfor å hjelpe ørretungene gjennom den første, mest sårbare tiden (1-3år), og så slippe de tilbake i vannene der de hører hjemme når de er blitt store nok.
  • Årlig settes det ut rundt 30.000 stk. 1-3 årige ørreter (det suppleres etter behov) i de vannene som OFA kultiverer. Noen år hvor vi har et overskudd på anlegget, og dette settes som yngel i bekker og elver, i første rekke der det har blitt stamfisket (gjerne litt lengre opp i elvene en det gytefiskene klarer selv). Det er alltid en fordel å fylle opp klekkeriet med et overskudd av rogn, i tilfellet det skulle skje noe uforutsett.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar