bod

Kontingent 2017


Det har kommet noen medlemskort i retur.  Vennligst sjekk medlemslista om dere står oppført med riktig adresse. Gi beskjed til kasserer hvis det er feil. (in-nil2@online.no)


Inge Nilsen 

Sendt fra min Samsung-enhet