bod

Fiskeregler • Sjøen/havet:
  Det er fritt fiske i sjøen rundt Norge. Man trenger ikke løse fisketrygdavgift for fiske i sjøen selv etter laks, sjørøye og sjøørrett.Det er ikke lov å fiske med Planerboard i Norge. Paravaner & Dipsy Diver er ikke nevnt i regelverket. Det er tillatt å benytte dyprigg. Antall stenger er begrenset til 2 stk med maks en trebelkrok pr stang. Pass opp for lokale fredningsbestemmelser. 100m til elveos med laks og sjøørret. Det er tillatt med trolling etter sjøørret og laks hele året. I noen områder (nord) er det fortsatt 1.juni til 4.august, men her kommer det stadige forandringer, spesielt på vestlandet og nordover. Sjekk før du fisker i ditt distrikt: Direktoratet for Naturforvaltning.

 • Mjøsa:
  Det selges ikke fiskekort i Mjøsa. Alt Trollingfiske er forbudt fra og med 1. januar til og med 30. april, og fra og med 1. september til og med 30. september. I Furnesfjorden, fra rett linje fra Snippsandodden til Steens Kalkbrenneri og nordover er Trollingfiske forbudt i perioden fra og med 1 september til og med 30 april. Dorging er tillatt med inntil 4 sluker pr. båt med fri presentasjon. Det henstilles til å benytte korte planerboardsnorer om man fisker der det er mange båter. Skal man fiske på natten anbefaler vi kontrollert bruk av planerboard eller yellow bird varianter. Ørrets minstemål 50 cm, fra snutespiss til ytterste haleflik. Byttefisk: Krøkle, Lagesild og Sik.

 • Tyrifjorden:
  Trollingfiske ikke nærmere elve-/bekkeos enn 100 meter i perioden 1 september, til og med 30 april. Dorging med inntil 5 sluker pr. båt med fri presentasjon. Planerboard avstand til båt maks 30 meter. Ørretens minstemål 50 cm fra snutespiss til ytterste haleflik. Byttefisk: Krøkle, Sik og Røye.

 • Vänern - Sverige:
  Det selges ikke fiskekort i Vänern.Det er ikke lov til å fiske nærmere land og øyer enn 300 meter, avstand fra garn skal være minimimum 100 meter.Dorging med inntil 10 sluker pr. båt med fri presentasjon.Ørret/Laks minstemål 60 cm fra snutespiss til ytterste halespiss (her kan man dra fisken så langt man får den og er den 60 cm, så er det ok).Ørret/laks (med unntak av regnbuørret) må være fettfinneklippet. Fisk som har fettfinne er fredet og må slippes ut igjen (både død eller levende).Man risikerer å få besøk av fiskeoppsyn, og de er meget strenge med at reglene følges.Får man en fisk som er merket, som er over minstemål, sendes merket til:Sötvattenslaboratoriet, 17893 Drottningholm, SverigeSend med en skjellprøve, vekt og lengde på fisken og fangstmetode. Legger du ved ditt navn og adresse, vil du som takk motta et brev med opplysninger når og hvor fisken ble utsatt samt et lite honorar for jobben.Vær oppmerksom på at Vänern er meget stor, og at bølgene kan bli meget krappe hvis det blåser opp. Man bør derfor ikke reise ut i små båter med lavt fribord. Det kan også komme tåke, og man bør absolutt som minimum ha med et kompass og sjøkart. Nødraketter og nødradio er også fint å ha med. Sjøkart får man bl.a. kjøpt i bokhandel i Karlstad og andre byer rundt Vänern.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar