bod

Viktig informasjon fra styret.

Det har vært god aktivitet i styret i 2016. Det anslåes at styret totalt har et sted mellom 150 og 200 timer i forbindelse med klubbarbeid og arrangementer. Vi har avholdt Trollingfestival og avslutning av Raymarine cup. Vi hadde også byttekveld på vårparten. I desember var det julebord på Nebbenes. Det har også vært klubbtreff i Åmål med fiske på Veneren. Vi har også hatt start og innveiing for Mjøsa Ørretfestival. 
Klubben har i 2016 økt medlemsmassen fra ca 70 til 91, noe som er svært bra. Ørtk har også i 2016 støttet utsetting av laks i Veneren med 5000,-. 
Styret har etter beste evne prøvd å gjennomføre de mål som var satt for 2016. 
Ørtk skal i 2017 være hovedarrangør for Mjøsa Ørretfestival. Planleggingen av Mjøsa Ørretfestival er godt i gang. Klubben er 10 år i år, og dette vil også bli markert på en eller annen måte. Kanskje årsmøte kan komme med ideer til en "feiring" av jubileet?
På årsmøte i 2016 ble det før valg av nytt styre gjort oppmerksom på at 3 styremedlemer har inngått avtale med sponsorer. Dette ble gjort for at årsmøte skulle ha mulighet til å komme med innspill, og eventuelt velge inn nye personer til styre. Åpenheten ble satt pris på av årsmøtet, og det ble på daværende tidspunkt ikke ytret ønske om å skifte ut styremedlemer. Etter det styret kjenner til, og har fått tilbakemelding om, har det i ettertid blitt stilt spørsmål om styret og dets medlemmer er habile, og de rette til å lede klubben videre. Styret, og de gjeldende styremedlemer har ingen problem med å skjønne dette, men synes det er synd at dette kommer i ettertid da dette var oppe på årsmøtet 2016. Styret har også merket at det er vanskelig å få med seg medlemer i aktivitets gruppa, muligens på grunn av dette. Hvis det er slik at det nåværende styret ikke lenger har medlemmenes tillit, og ikke ansees som habile eller på annen måte setter klubben i fare, skal ikke det sittende styre stille seg i veien. Det sittende styret har derfor enstemmig bestemt å stille sine plasser til disposisjon. Dette betyr i praksis at årsmøte velger et helt nytt styre ved årets valg. Det gamle styret vil selvsagt være med å gjennomføre igangsatte prosjekter om ønskelig.

For Ørtk
Atle Knapp
Sekretær

1 kommentar:

  1. Tja hva skal man si ? Synd at fokus blir på slike saker og ikke det gode arbeidet som Øvre Romeriker i mine øyne står for.Øvre Romerike er en av de mest fremgangsrike trollingklubbene vi har, så la det fortsette , sponsing av enkeltpersoner eller ikke. Fokuset må være på samhold,miljø og ikke minst fiskingen. Jeg mener alle har noe å bidra med selv om man er nybegynner i robåt, eller har mer avansert utstyr. Nå er dette som i andre miljøer at en må være de første til å være sponset, mens det i andre runde kan være noen helt andre.. tenk litt på det. Selv om det kan være gøy å få testet ut en del utstyr ,så betyr ikke dette nødvendigvis at noen er dyktigere eller bedre enn noen andre i forhold til det vi driver med. Jeg kjenner flere som faktisk fisker minst like godt med enkelt utstyr,som de som bruker langt dyrere løsninger. Det er fiskingen i seg selv alle bør være opptatt av, og da er det synd at ikke hver enkelt av oss kan dele de gledene sammen. Forøvrig så er vel også missunneligheten såpass stor i landet her enda, slik at da blir gleden for den enkelte borte.

    SvarSlett